Sociale Veiligheid binnen onze groep

Inleiding Sociale Veiligheid
We vinden het binnen Luchtvaartgroep Zeist belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. 

Wat is sociale veiligheid? 
Sociale veiligheid binnen onze Luchtvaartgroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. 

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. 

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden: (https://www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/vrijwilligers/tools/gedragscode). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. 

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Luchtvaartgroep Zeist getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden (zie: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/verklaring-omtrent-het-gedrag). Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. 

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. 
 

Vertrouwenspersoon
De Luchtvaartgroep maakt gebruik van de vertrouwenspersonen van de Rambonnetgroep. De Rambonnetgroep heeft twee vertrouwenspersonen, Olga en Peter, waarbij iedereen binnen de vereniging terecht kan met zaken betreffende sociale veiligheid. Bijvoorbeeld als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan deze vertrouwenspersonen voor je klaar. Natuurlijk kan je ook terecht bij de bestuursleden en de leiding van onze eigen groep. De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@rambonnet.nl

Wil je iets liever alleen met Olga bespreken, dan kan je mailen naar olga@rambonnet.nl

Als je liever alleen iets met Peter wilt bespreken, kan je mailen naar peter@rambonnet.nl.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met zulke situaties om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/informatie-en-advies/landelijk-opvangteam-lot